• معین

Loading

قالیشویی معین

اطلاعات پایه

قالیشویی معین

  • تامین کننده
  • خدمات
  • خدمات
  • خدمات رفاهی

قالیشویی انواع فرش و قالی و همینطور اعلاء شویی
قالیشویی معین اصل عضو رسمی اتحادیه قالیشویی تهران کد اتحادیه:72
مجری کلیه خدمات فرش نظیر:شستشوی انواع فرش،مرمت و رفوگری فرش،ترمیم ریشه های پوسیده،رنگبرداری،شستشوی مبلمان و کوکت در محل
تحویل 48 ساعته به صورت رول و اتو شده جهت جلوگیری از شکسته شدن فرش

تهران

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها